Impressum

Perndorfer Maschinenbau KG
Parzleithen 8
A-4720 Kallham
Tel.:+43 (0) 7733 / 7245
Fax: +43 (0) 7733 / 7080
maschinenbau(at)perndorfer.at

 

Informatie overeenkomstig § 5 al. 1 Wet op e-commerce Rechtsvorm:

Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
UID: ATU62534877
FB 278489v
Rechtbank: Landesgericht Wels
Bureau volgens ECG: BH Grieskirchen

© 2020: Perndorfer Maschinenbau KG
Verantwoordelijk voor de inhoud: Directie

Webconcept & -design: www.grafisches-buero.at
Technische uitvoering: www.galcom.at, Gallei Communications OG

Afbeeldingen: www.ziegelboeck.com

Alle inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Teksten, afbeeldingen, grafieken en animaties zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Elk gebruik, in het bijzonder opslag in databanken, verveelvoudiging, distributie, verwerking en elke vorm van commercieel gebruik en openbaarmaking aan derden – ook gedeeltelijk of in bewerkte vorm – zonder toestemming van de exploitant of de auteur is verboden.

Gebruiksvoorwaarden

Garantie, aansprakelijkheid voor inhoud en links
Het gebruik van deze website is op eigen risico. Wij staan niet in voor de permanente beschikbaarheid, noch voor de juistheid, volledigheid en functionaliteit van de gepubliceerde bijdragen, aanbiedingen en diensten. De garantie wordt geregeld door de wettelijke bepalingen. Elke aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, is uitgesloten. Deze website en de bijbehorende diensten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid beheerd. Om technische redenen is het echter niet mogelijk dat deze diensten zonder onderbreking toegankelijk zijn, dat altijd de gewenste verbindingen tot stand kunnen worden gebracht of dat opgeslagen gegevens onder alle omstandigheden bewaard blijven. Constante beschikbaarheid kan daarom niet worden gegarandeerd. IP-connectiviteit met andere netwerkexploitanten is beschikbaar in de mate van het mogelijke. Iedere aansprakelijkheid voor problemen die hun oorzaak vinden in netwerken van derden, is uitgesloten. Het gebruik van andere netwerken is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de respectieve exploitanten. Beperkingen en onderbrekingen kunnen zich voordoen in geval van overmacht of stakingen, en voor dergelijke storingen zal geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Bij links naar andere online aanbiedingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, functionaliteit en beschikbaarheid van de gelinkte website(s). Dit geldt ook voor alle andere directe of indirecte verwijzingen of links naar externe internetaanbiedingen. Links naar deze website zijn welkom als ze in een apart browservenster als externe links zijn vormgegeven. Een overdracht van het hoofdvenster naar een frame van de aanbrenger van de link is niet toegestaan. Mocht een website waarnaar wij gelinkt hebben illegale inhoud bevatten, gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen en de link zal onmiddellijk worden verwijderd.

Privacybeleid

Het spreekt vanzelf dat wij ons houden aan de geldende wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. In het privacybeleid kunt u lezen hoe uw gegevens worden verzameld en beschermd en welke mogelijkheden u hebt om informatie te verkrijgen over de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit te achterhalen. Dit omvat informatie zoals naam, adres, postadres, telefoonnummer enz. Alle informatie die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met de werkelijke identiteit van de internetgebruiker, wordt niet opgenomen. Wij kunnen de gebruiker van onze website om bedrijfsnaam, achternaam, voornaam en andere diverse persoonlijke informatie vragen wanneer de gebruiker een gepersonaliseerde of interactieve dienst gebruikt. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie in het geval van vragen alleen binnen het bedrijf zelf. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. In ieder geval worden geen gegevens doorgegeven voordat wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben verkregen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U hebt in ieder geval het recht te weten welke gegevens zijn verzameld en u hebt ook de mogelijkheid te vragen de gegevens te verwijderen.