WSS Componenten

Een waterstraalsnijsysteem van Perndorfer kan worden uitgebreid met talloze uitrustingsopties, zodat uw systeem kan uitvoeren wat u nodig hebt.

WSS-componenten geschikt voor WSS RW

WSS-componenten geschikt voor WSS Tube

Waterstraalsnijden Componenten Draagrooster

Draagrooster met nulpuntstop

Afhankelijk van het systeemtype (zuiverwaterstraalsnijsysteem of abrasieve waterstraalsnijmachine) kan het draagrooster verschillend zijn. Abrasieve waterstraalsnijsystemen maken gewoonlijk gebruik van een lamellenrooster. In tegenstelling tot andere roostersoorten zijn de lamellen het langst bestand tegen de schurende waterstraal en kunnen ze op verschillende afstanden worden aangebracht.

De nulpuntstop, die langs de hele X/Y-as loopt, maakt het mogelijk de grondstof snel op het nulpunt uit te lijnen en garandeert exacte uitsnijdingen voor reeds bewerkte buitencontouren.

In zuiverwaterstraalsnijsystemen worden gewoonlijk roosters of honingraatroosters van aluminium of roestvrij staal gebruikt in plaats van lamellenroosters. Hierdoor ontstaat een beter draagvlak, vooral voor zachte en soepele materialen.

Op verzoek vervaardigen wij draagroosters volgens de specificaties van de klant.

Slibafvoer Bouw-van-speciale-machines

Slibafvoer

De slibafvoer door middel van een schroeftransporteur is een innovatie van de firma Perndorfer. De installatie transporteert het bezonken slib automatisch van het snijbekken naar een mobiele opvangbak buiten de installatie. Het slib is alleen vochtig en hoeft niet op een omslachtige manier te worden gedroogd. Ook het tijdrovende manuele verwijderen van het snijslib is niet nodig. Gering onderhoud, minimaal energieverbruik en een levensduur van meer dan 20.000 bedrijfsuren zijn verdere voordelen van het slibafvoersysteem van Perndorfer.

Abrasiefdosering/abrasiefsysteem

Het slijpmiddel (abrasief) wordt door het door Perndorfer ontwikkelde slijpmiddeldoseersysteem gedoseerd via een transporteur. Dit garandeert een exacte dosering en een continu snijproces; bovendien kan de hoeveelheid slijpmiddel tijdens het snijden worden geregeld.
Vastzittend of ontbrekend slijpmiddel wordt op betrouwbare wijze gedetecteerd en geëvalueerd. De tussenbak boven de abrasiefdoseereenheid is gemaakt van plexiglas, wat een snel overzicht biedt.

Abrasiefdosering

Compensatie van schuine snede / ± 60° schuine snijkop

Met geïntegreerd meetsysteem voor maximale nauwkeurigheid – een ontwikkeling van Perndorfer.
Een speciaal algoritme analyseert de contouren en zorgt voor exacte rechthoekige sneden.
De snijkop kan fungeren als compensatie van een schuine snede, maar ook als schuine snijkop en maakt zo schuine sneden tot 60° mogelijk.
Zelfs na kleine botsingen moet de kop niet met veel moeite opnieuw worden afgesteld – een korte referentiecyclus is meestal voldoende.

Perndorfer-Snijkop_Technologie-Bevelcut-compensatie-09964_quadra
Snijkop 3D_Perndorfer

3D-snijkop

Garandeert een constante snijkwaliteit, zelfs bij complexe contouren. Zaagsneden van ± 130° zijn mogelijk met de B-as, de eindeloos draaibare C-as biedt alle voordelen van geïntegreerde slijptechnologie.

Hoogtedetectie-2D_Perndorfer

2D-hoogtedetectie

Kan ook worden gebruikt voor kleine hoeken of bij het werken met compensatie van schuine snede.
De 2D-hoogtedetectie zorgt in de hele werkzone voor een gelijkmatige afstand tussen de punt van de richtbuis en het materiaaloppervlak. Tegelijkertijd reageert de hoogtesensor op eventuele obstakels in de snijrichting en voorkomt zo een botsing.

3D-hoogtedetectie

Maakt betrouwbaar scannen van het materiaaloppervlak mogelijk met schuingeplaatste snijkop.

Ze zorgt voor een constante afstand van de spuitkop tot het materiaal en maakt zo schuine sneden van hoge kwaliteit mogelijk. De 3D-hoogtedetectie kan ook worden gebruikt voor rechte sneden en vlak materiaal.

Hoogtedetectie-3D

Positioneerlaser

Met behulp van een op de Z-as gemonteerde laserpointer kan het gewenste startpunt gemakkelijk en snel worden gezocht en overgenomen.
Dankzij een andere SW-functie kan de snijcontour met de laserpointer worden getraceerd. Dit maakt een snelle visuele controle mogelijk om de contour op het ruwe materiaal af te stemmen, zelfs wanneer de ruimte beperkt is.

Positioneerlaser
Waterpeilregeling

Waterpeilregeling

Snijden onder water heeft doorslaggevende voordelen: de blootstelling aan lawaai en vuil is gering, de restenergie van de waterstraal wordt vernietigd en kan geen schade veroorzaken.

Het snel omhoog en omlaag brengen van het waterpeil is een ander pluspunt en helpt tijd te besparen.

Heftafel_Waterpeilregeling Bouw-van-speciale-machines Oostenrijk

Heftafels

Heftafels hebben het voordeel dat in de ene zone onder water kan worden gesneden, terwijl in de andere zone gelijktijdig boven water kan worden opgesteld. De heftafels kunnen zonder mechanische krachtsinspanning via het besturingssysteem worden gekoppeld, zodat de bediener over het hele snijbereik van beide tafels kan beschikken. Het besturingssysteem brengt de heftafels snel en volautomatisch omhoog en omlaag. Als geen zone-indeling vereist is, maar u toch onder water wilt snijden, wordt meestal een waterpeilregeling gebruikt. Het besturingssysteem verhoogt en verlaagt het waterpeil hier snel en volledig automatisch en regelt het tijdens het snijden.

Buisklemkop en buisdraaisysteem

Ontwikkeld door Perndorfer – speciaal voor het snijden van buizen onder water.

De robuuste klemkop is ontworpen voor de ruwe omgeving van het abrasief-watermengsel. De spanklauwen kunnen niet vastlopen en lopen ook na jaren nog soepel, omdat het mechanisme in de kop waterdicht is. Ook systemen van derden kunnen achteraf met de klemkop van Perndorfer worden uitgerust.

Buis-klempkop_Perndorfer
Booreenheid Standaard – 3.000 omw/min of HF-booreenheid met tot 24.000 omw/min

Materialen zoals met glasvezel versterkte kunststof en verschillende sandwichmaterialen delamineren wanneer ze doorboord worden met de waterstraal. Om deze materiële schade te voorkomen, wordt met een booreenheid een startgat gemaakt. Zo dringt de waterstraal ongehinderd in het materiaal door en zet ze het snijproces voort.

Wij gebruiken uitsluitend elektrische boorspillen, die in tegenstelling tot pneumatische systemen aanzienlijk minder energie verbruiken en ook een veel beter rendement hebben.

Booreenheid-Perndorfer
Zone-indeling-Perndorfer
Zone-indeling

Vooral grotere snijtafels zijn in zones verdeeld. De veiligheidsinrichting en de machine zijn zodanig bevestigd dat in de ene zone het werkstuk kan worden opgesteld, terwijl in de andere zone snijbewerkingen worden uitgevoerd. De zones kunnen ook samen worden geactiveerd, waardoor uiteindelijk het hele snijgebied beschikbaar is.

Sms-alarm_Perndorfer
Sms-alarm

Het sms-alarm is een nuttige optie voor onbemand snijden. Als het snijprogramma wordt afgebroken of de snijbewerking door de machine wordt beëindigd, ontvangt de bediener een sms-bericht.

WSS-componenten geschikt voor WSS RW
Efficiënte opstelling van de snijkoppen

Door de slanke afmetingen van de snijkoppen kunnen ze dichter bij elkaar worden geplaatst.

Zo wordt het materiaal bij kleine werkstukken beter benut. Dankzij de hoge drukcycli reageren de snijkoppen bijzonder snel.

Efficiënte-opstelling-van-de-snijkoppen_Perndorfer
Automatische verstelling van de snijkoppen_Perndorfer
Automatische verstelling van de snijkoppen

Comfortabel, tijd- en kostenbesparend.

De snijkopafstanden worden meestal al bepaald door de snijbewerking of de nesting; de machine stelt de snijkoppen dan automatisch in op de juiste afstanden.

Perndorfer_Individuele-abvalwaterzuivering-Wasserrecycling
Waterrecycling

Bij het snijden van rubber, schuim enz. wordt het afvalwater zeer sterk met materiaaldeeltjes verontreinigd.
Maar niet alle kunststoffen gedragen zich hetzelfde in water. Op basis van tests bepalen wij individuele oplossingen voor de verwijdering van het afvalwater – tot en met waterrecycling voor de circulatie van het snijwater.

Straalvanger (catcher)

Speciaal ontworpen om zowel spatwater als waterdamp tot een minimum te beperken.
WSSRW kunnen worden uitgerust met een opvangbak in plaats van een snijbekken.. De aandrijving gebeurt samen met het portaal of, afhankelijk van de versie, via een eigen aandrijving. Bij wisseltafelsystemen past de catcher zich automatisch aan het hoogteniveau van de betreffende tafel aan.

Straalvanger-catcher_Perndorfer
WSS-componenten geschikt voor WSS Tube
Variabele klemkop
Variabele klemkop

Een innovatie van Perndorfer

De variabele klemkop maakt het klemmen van buizen, gevormde buizen en diverse profielen (bijv. I-profielen) mogelijk zonder tijdrovend ombouwen. Dit maakt het werken veel sneller en efficiënter.

Klemvariant Buizen Waterstraalsnijden
Klemvariant gevormde buizen Waterstraalsnijden
Klemvariant I-profiel Waterstraalsnijden

Klemmen van een buis, een gevormde buis of een I-profiel.

Hefboomsysteem_Perndorfer
Hefboomsysteem

Veilige en comfortabele vulling van het systeem

Inkjet

Optioneel – automatische markering van buizen betekent een enorm besparingspotentieel bij de verdere verwerking
Met een printer (inkjet) kunnen buizen niet alleen worden gemarkeerd, maar kunnen ook index- of gradenmarkeringen exact worden aangebracht.

Inkjet_Perndorfer
Mobiele buissteun

De automatisch verstelbare buissteun (W-as) maakt het snijden van meerdere buissegmenten mogelijk zonder tijdverlies door opnieuw klemmen.

De reeds gesneden segmenten blijven op de straalvanger liggen of kunnen met de W-as worden teruggeduwd om botsingen met nieuw gesneden stukken te voorkomen.

Bouw van speciale machines: Mobiele buissteun
Details Buis secties

De buizensnijmachine werkt nauwkeurig en efficiënt en garandeert het hoogst mogelijke rendement. Ze is geschikt voor zowel klantspecifieke als gestandaardiseerde serieproductie van buissegmenten.

Uitklapbare zwenkinrichting_Perndorfer
Uitklapbare zwenkinrichting

Maakt gemakkelijk laden buiten het snijbekken mogelijk.